मैं बेखबर
दबे पाँव वे मुस्कुराए
हुई गुलजार जिंदगी ।

© इला वर्मा 08/11/2015
                                  Image Source: Google

Leave a Reply