Friday, November 13, 2015

बेखबर


मैं बेखबर

दबे पाँव वे मुस्कुराए

हुई गुलजार जिंदगी ।

© इला वर्मा 08/11/2015


                                  Image Source: Google

4 comments: